Công ty cổ phần Điện tử Hàng hải

Công ty cổ phần Điện tử Hàng hải

1. Thủ tục đề nghị cấp mã nhận dạng Inmarsat

1.1. Trường hợp đăng ký cấp mới mã nhận dạng Inmarsat

- Công văn đề nghị cấp mã nhận dạng Inmarsat
- Bản khai cấp mã nhận dạng Inmarsat theo chuẩn của tổ chức Inmarsat (SARF)
- Quyết định đặt tên tàu của Cơ quan đăng ký tàu biển và thuyền viên (Sao y bản chính của chủ tàu).
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

1.2. Trường hợp đăng ký cấp lại mã nhận dạng Inmarsat  (tàu chuyển đổi quyền sở hữu)

- Công văn đề nghị cấp mã nhận dạng Inmarsat
- Bản khai cấp mã nhận dạng Inmarsat theo chuẩn của tổ chức Inmarsat (SARF)
- Quyết định đổi tên tàu (Sao y bản chính của chủ tàu/đơn vị khai thác)
- Giấy phép đài tàu (của chủ tàu cũ) hoặc Giấy chứng nhận khả năng đi biển (Sao y bản chính của chủ tàu)
- Công văn xin huỷ mã Inmarsat của chủ tàu cũ, trong đó nêu rõ: Cam kết tàu đang neo tại cảng, đồng thời thông báo rõ lịch trình của tàu ít nhất trước 1 ngày kể từ thời điểm đề nghị huỷ hoà mạng.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

1.3. Trường hợp đăng ký cấp mã nhận dạng Inmarsat khi tàu thuê khai thác

1.3.1. Thuê tàu mới

- Công văn đề nghị cấp mã nhận dạng Inmarsat
- Bản khai cấp mã nhận dạng Inmarsat theo chuẩn của tổ chức Inmarsat (SARF)
- Quyết định đặt tên/đổi tên tàu của cơ quan đăng ký tàu biển và thuyền viên (Sao y bản chính của chủ tàu/ đơn vị khai thác).
- Giấy Ủy quyền của chủ tàu (Sao y bản chính của chủ tàu/ đơn vị khai thác)
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

1.3.2. Thuê tàu đã khai thác

- Công văn đề nghị cấp mã nhận dạng Inmarsat
- Bản khai cấp mã nhận dạng Inmarsat theo chuẩn của tổ chức Inmarsat (SARF)
- Quyết định đặt tên/đổi tên tàu của cơ quan đăng ký tàu biển và thuyền viên (Sao y bản chính của chủ tàu/ đơn vị khai thác).
- Giấy Ủy quyền của chủ tàu (Sao y bản chính của chủ tàu/ đơn vị khai thác)
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
- Biên bản thanh lý hoặc quyết định chấm dứt thuê
- Công văn xin huỷ mã nhận dạng Inmarsat của đơn vị khai thác trước đó.

1.4. Thời gian giải quyết Hồ sơ

Sau khi nhận được bộ hồ sơ hợp lệ của Quý khách, chúng tôi sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết và thông báo tới Quý khách ngay trong ngày làm việc.

2. Thủ tục đề nghị hoà mạng thiết bị Inmarsat

2.1. Hoà mạng chính thức

- GIẤY PHÉP SỬ DỤNG TẦN SỐ VÀ THIẾT BỊ PHÁT SÓNG VÔ TUYẾN ĐIỆN đã bổ xung thiết bị Inmarsat vừa đề nghị cấp số (Sao y bản chính của chủ tàu/ đơn vị khai thác)
- Bản khai cấp mã nhận dạng Inmarsat theo chuẩn của tổ chức Inmarsat (SARF) có xác nhận của cơ quan đại diện thanh toán cước viễn thông quốc tế (AA) hoặc nhà cung cấp dịch vụ Inmarsat (ISP)

2.2. Hoà mạng tạm thời

- Công văn đề nghị hoà mạng tạm thời cho thiết bị đã được cấp số.

2.3. Thời gian giải quyết Hồ sơ

- Chúng tôi sẽ thông báo tới Quý Khách sau 24 tiếng khi nhận được bộ Hồ sơ hợp lệ.

3. Thủ tục huỷ hoà mạng thiết bị Inmarsat

3.1 Thủ tục huỷ hoà mạng thiết bị Inmarsat

Công văn đề nghị huỷ mã nhận dạng Inmarsat với cam kết:

- Thanh toán các khoản cước phí liên lạc phát sinh trước thời điểm huỷ hoà mạng thiết bị;
- Tàu đang neo tại cảng, đồng thời thông báo rõ lịch trình của tàu ít nhất trước 1 ngày kể từ thời điểm đề nghị huỷ hoà mạng.

3.2. Thời gian giải quyết Hồ sơ

- Chúng tôi sẽ thông báo tới Quý Khách sau 24 tiếng khi nhận được bộ Hồ sơ hợp lệ.

Để được hỗ trợ và tư vấn, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Điện tử Hàng hải

Tại Hải Phòng
Địa chỉ: Số 2, Nguyễn Thượng Hiền, Hồng Bàng, Tp Hải Phòng.
ĐT:  +84.31.3842147 - Fax: +84.31.3746586
Email: contact@vnmec.com.vn

11:01
T.2
20/05
Giờ làm việc
 • Văn Phòng
 • Hàng ngày
 • Sáng 7h30 đến 12h00
 • Chiều 13h30 đến 17h00
 • Ngày nghỉ
 • Chủ nhật và ngày lễ
 •  
 • Dịch vụ: 24/7
 • Tel: +84 225 3842076
 • contact@vnmec.com.vn
 • sales@vnmec.com.vn
 • Số người truy cập:377992
 • Đang online:5