Công ty cổ phần Điện tử Hàng hải

Công ty cổ phần Điện tử Hàng hải

Thông báo chào bán cổ phần 2023

THÔNG BÁO

CHÀO BÁN THỎA THUẬN TRỰC TIẾP QUYỀN MUA CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY

CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ HÀNG HẢI DO CÔNG TY TNHH MTV THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HÀNG HẢI VIỆT NAM NẮM GIỮ

1. Tổ chức sở hữu quyền mua cổ phần thực hiện chào bán: Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam (“VISHIPEL”)

Trụ sở chính: Số 02, Nguyễn Thượng Hiền, P. Minh Khai, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
2. Tổ chức phát hành quyền mua cổ phần: Công ty Cổ phần Điện tử Hàng hải (“MEC”)
Trụ sở chính: Số 280HK1 Khu đô thị ven sông Lạch Tray, đường Bùi Viện, P. Vĩnh Niệm, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng
Điện thoại: (0225) 3842076 Fax: (0225) 3842147
3. Ngành nghề kinh doanh chính: Bán buôn vật tư, trang thiết bị chuyên ngành hàng hải phục vụ công nghiệp tàu thủy; Bán lẻ vật tư, trang thiết bị chuyên ngành hàng hải phục vụ công nghiệp tàu thủy; Lắp đặt máy móc thiết bị công nghiệp; Sửa chữa thiết bị điện; Sửa chữa thiết bị liên lạc....
4. Vốn điều lệ: 5.000.000.000 đồng
5. Số lượng quyền mua cổ phần thuộc sở hữu của Vishipel: VISHIPEL hiện đang nắm giữ 140.000 cổ phần, tương đương 28% vốn điều lệ của MEC. Theo đó, số lượng quyền mua cổ phần MEC của VISHIPEL tương ứng với số cổ phần sở hữu là 140.000 quyền mua.
6. Quyền mua cổ phần chào bán:
- Loại chứng khoán chào bán: Quyền mua cổ phần Công ty Cổ phần Điện tử Hàng hải
- Số lượng quyền mua cổ phần bán thỏa thuận trực tiếp: 140.000 quyền mua, tương ứng với số lượng cổ phần phát hành thêm được quyền mua là 112.000 cổ phần (Tỷ lệ thực hiện quyền: 5:4, cứ 05 quyền sẽ được mua 04 cổ phần phát hành thêm với giá 10.000 đồng/cổ phần).
- Giá khởi điểm: 21.000 đồng/quyền mua
7. Tổ chức bán thỏa thuận trực tiếp:
Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha - Tầng 1, 1A, 2-389 Đê La Thành, P. Thành Công, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
8. Điều kiện tham dự thỏa thuận: Nhà đầu tư là các Cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách chốt cổ đông hiện hữu được quyền mua thêm cổ phần đính kèm Thông báo Phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ ngày 14/04/2023 của Công ty Cổ phần Điện tử Hàng hải (không chuyển nhượng cho các tổ chức, cá nhân có quan hệ với người quản lý doanh nghiệp tại VISHIPEL).
9. Thời gian, địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
- Thời gian: Từ ngày 19/09/2023 đến 16h00’ ngày 27/09/2023 (Sáng từ 8h30-11h30; Chiều từ 13h30-16h00).
- Địa điểm: Trụ sở chính CTCP Chứng khoán Alpha - Tầng 1, 1A, 2-389 Đê La Thành, P. Thành Công, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội.
10. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự chào mua thỏa thuận:
- Thời gian: Từ 09h30’ đến 12h00 ngày 29/09/2023
- Địa điểm: Trụ sở chính Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam - Số 02, Nguyễn Thượng Hiền, P. Minh Khai, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.
11. Thời gian và địa điểm tổ chức bán thỏa thuận trực tiếp quyền mua cổ phần:
- Thời gian: Từ 09h30’ đến 12h00 ngày 29/09/2023
- Địa điểm: Trụ sở chính Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam - Số 02, Nguyễn Thượng Hiền, P. Minh Khai, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.
12. Thời gian nộp tiền mua quyền mua cổ phần: Từ ngày 02/10/2023 đến ngày 06/10/2023
13. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 02/10/2023 đến ngày 06/10/2023
Mọi thông tin chi tiết về Công ty Cổ phần Điện tử Hàng hải và về đợt bán thỏa thuận trực tiếp quyền mua cổ phần tham khảo tại địa điểm đăng ký tham dự và trên website: www.apsc.vn; www.vishipel.com.vn và https://vnmec.com.vn