GPS JMC

GPS hải đồ JMC DG-500 (IMO)

Thứ Hai, 24/02/2020, 09:43 GMT+7

Xuất sứ: Nhật bản. PS nhận 1575,42 MHz, 18 kênh parellan, C / mã A, WAAS / MSAT tương thích. Màn hình LCD TFT màu 5.7 inch. Bộ nhớ 2000 điểm, bộ nhớ vết 1000 điểm. Lập trình 20 đường đi mỗi đường qua được 200 điểm. Các kiểu màn hình: Xa lộ, la bàn, plotter, vị trí, trạng thái vệ tinh.
04:53
T.5
25/07
Giờ làm việc
 • Văn Phòng
 • Hàng ngày
 • Sáng 7h30 đến 12h00
 • Chiều 13h30 đến 17h00
 • Ngày nghỉ
 • Chủ nhật và ngày lễ
 •  
 • Dịch vụ: 24/7
 • Tel: +84 225 3842076
 • contact@vnmec.com.vn
 • sales@vnmec.com.vn
Thư viện ảnh