Công ty cổ phần Điện tử Hàng hải

Công ty cổ phần Điện tử Hàng hải

1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC

2. TRỤ SỞ CHÍNH:

Địa chỉ: Số 27 Bến Bính, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

Văn phòng giao dịch: Số 280 HK1 Waterfront Bùi Viện, Phường Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng

Điện thoại: + 84.225.3842076. Fax: + 84.225.3.842147
E-mail: contact@vnmec.com.vn

3. PHÒNG BAN CÔNG TY

Phòng Kinh Doanh:
Điện thoại: + 84.225.3842076. 
Fax: + 84.225.3.842147
E-mail: sales@vnmec.com.vn

Phòng Kỹ thuật Vật tư:
Điện thoại: + 84.225.3842076. 
Fax: + 84.225.3.842147
E-mail: info@vnmec.com.vn

Phòng Tài chính Kế toán:
Điện thoại: + 84.225.3842147. 
Fax: + 84.225.3.842147
E-mail: ketoan@vnmec.com.vn

Xưởng Điện tử Hàng hải (Hải Phòng):
Điện thoại: + 84.225.3745228. Fax: + 84.225.3745228
E-mail: service@vnmec.com.vn

Trạm bảo dưỡng phao bè, cứu sinh, cứu hoả, xuồng:
Điện thoại: + 84.225.3842076. Fax: + 84.225.3747043
E-mail: tramcsch@vnmec.com.vn

4. CHI NHÁNH TẠI HỒ CHÍ MINH:

Điện thoại: + 84.28.39404514. Fax: + 84.28.39406237
E-mail: mechcm@vnmec.com.vn

Phòng Tài chính Kế toán:
Điện thoại: + 84.28.39404514. Fax: + 84.28.39406237
E-mail: mechcm@vnmec.com.vn

Xưởng  Điện tử Hàng hải (Hồ Chí Minh):
Điện thoại: + 84.28.39404514. Fax: + 84.28.3940623
E-mail: servicehcm@vnmec.com.vn

Giờ làm việc
 • Văn Phòng
 • Hàng ngày
 • Sáng 7h30 đến 12h00
 • Chiều 13h30 đến 17h00
 • Ngày nghỉ
 • Chủ nhật và ngày lễ
 •  
 • Dịch vụ: 24/7
 • Tel: +84 225 3842076
 • contact@vnmec.com.vn
 • sales@vnmec.com.vn
01:51
T.6
21/06
Thư viện ảnh
 • Số người truy cập:389624
 • Đang online:7