Công ty cổ phần Điện tử Hàng hải

Công ty cổ phần Điện tử Hàng hải

tin tuc

Thông báo chào bán cổ phần 2023

Thứ Ba, 19/09/2023, 09:22 GMT+7

HÔNG BÁO CHÀO BÁN THỎA THUẬN TRỰC TIẾP QUYỀN MUA CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ HÀNG HẢI DO CÔNG TY TNHH MTV THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HÀNG HẢI VIỆT NAM NẮM GIỮ