Công ty cổ phần Điện tử Hàng hải

Công ty cổ phần Điện tử Hàng hải

Supplier, Warranty & Service Marine Electronics

Supplier, Warranty & Service Marine Electronics

GMDSS Shore-Based Maintenance

GMDSS Shore-Based Maintenance

15:58
T.2
25/09
Giờ làm việc
 • Văn Phòng
 • Hàng ngày
 • Sáng 7h30 đến 12h00
 • Chiều 13h30 đến 17h00
 • Ngày nghỉ
 • Chủ nhật và ngày lễ
 •  
 • Dịch vụ: 24/7
 • Tel: +84 225 3842076
 • contact@vnmec.com.vn
 • sales@vnmec.com.vn
 • Số người truy cập:267661
 • Đang online:14